หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่2
รศ.ดร.พญ.ดวงพร นาคะพันธ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้เกรียติเป็นประธ ...
2018-05-18 15:36:43
ทำบุญยามเช้า
ทำบุญยามเช้า #ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ #สวนผึ้งราชบุรี ...
2018-05-18 15:32:59
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รับสมัครนักศึกษา !!! อีก 3 รอบ !!!เรียนอะไรไ ...
2018-05-18 15:31:08
ข่าวปัจจุบัน