หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่2
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่2

admin ehc
2018-05-18 15:36:43

รศ.ดร.พญ.ดวงพร นาคะพันธ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้เกรียติเป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ค.61 ณ สวนผึ้งคันทรีโฮม รีสอร์ท จ.ราชบุรี